Pakketselectie

Ik voer pakketselecties (of leveranciers-selectie) uit of ondersteun en adviseer hierbij. Het verdient de voorkeur om de belangrijkste eisen en wensen voor de processen op hoofdlijnen (maar niet te gedetailleerd) boven water te hebben, voordat er een pakketselectie wordt uitgevoerd. Bij een pakketselectie wordt een standaard pakket geselecteerd, die in meer of mindere mate configureerbaar is. Het is van belang om goed te beoordelen in hoeverre en hoe makkelijk het pakket configureerbaar is binnen de belangrijkste eisen en het budget van de opdrachtgever.

Ook heb ik ervaring met aanbestedingen waarbij een leverancier werd gezocht (en gevonden) voor het leveren en door ontwikkelen van de volledige ICT oplossing voor de primaire processen. Ik focus hierbij op de geboden oplossing en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in samenwerking met de leverancier. Het juridische deel van de aanbesteding laat ik over aan inkoop experts.