Productowner

De productowner vertegenwoordigt de belangen van de verschillende stakeholders in een project. Belangrijk hierbij is om de goede afwegingen te maken van wat wel en niet moet worden opgeleverd en met welke prioriteit. Hierbij is het de kunst om een goede definitie op te stellen van “de deliverables” en deze te prioriteren. Dat is vaak een lastige klus, omdat bij een project met meerdere stakeholders er ook altijd verschillende belangen zijn. De regel binnen scrum is dat de productowner gaat over “het wat” en niet over “het hoe”. Mijn ervaring is dat dit in de praktijk toch nog wel door elkaar loopt. Door mijn ervaring in de systeemontwikkeling (van bouwer, tot tester en ontwerper) en als implementatie expert is mijn meerwaarde in deze rol dat ik toch ook graag meedenk over “het hoe” en zeker ook over “het hoe niet”.