Systeemontwikkeling

Als een opdrachtgever de keuze maakt om een softwarepakket op maat te (laten) ontwikkelen is er meer vrijheid in het definiëren van de eisen vanuit het beleid en de processen. Echter ook hier heb je te maken met do’s en dont’s in verband met de gekozen techniek of leverancier en moeten er keuzes worden gemaakt om binnen budget te blijven, budgetten zijn niet eindeloos. Dit vergt continue afstemming tussen beleidsmedewerkers, gebruikersorganisatie, leverancier en de beheerorganisatie.